Aanmelden voor KBO Maasbree

* = verplicht veld
Aanhef:
Achternaam*:
Voorletters*:
Roepnaam*:
Geboortedatum*:
 
Adres + huisnummer*:
Woonplaats + Postcode*:
Telefoonnummer*:
E-mailadres:
 
(Vroegere) werkzaamheden: (invullen vrijblijvend)
Hobby's / interesses: (invullen vrijblijvend)
 
Wenst lid te worden van de ouderenvereniging Maasbree met ingang van*:
Hij /Zij machtigt de penningmeester de jaarlijkse contributie automatisch te innen van Banknummer /gironummer:
(aangekruist is "Ja")
Bankrekeningnummer:
N.B.: door het nummer van uw bank of postbank in te vullen machtigt u KBO Maasbree tot schriftelijke wederopzegging om jaarlijks de contributie via automatische incasso te innen.
Meer informatie over contributie
(opent in nieuw tabblad)
 
Opmerking:
 
Door het aanmeldformulier te ondertekenen/te verzenden geeft u zich op als lid van KBO Maasbree en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO Maasbree gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij dat doen kunt u nalezen in ons privacystatement.
 
Deze beveiliging is nodig om ervoor te zorgen dat er geen nep-formulieren ingevuld worden. Gelieve het vink-vakje aan te kruisen om aan te geven dat u geen nep-formulier invult.
 
Cookies | Privacy Statement© 2020 KBO Maasbree. Website door: Jeroen Rood