Terugblik informatie middag 25 mei 2018 over “Beslissingen rondom het levenseinde”

In de zeer druk bezochte infomiddag op 25 mei jl. heeft huisarts Ramon Aendekerk veel duidelijkheid verschaft waarom het belangrijk is na te denken en te praten over uw levenseinde. Door aan te geven wat u wel of niet wilt kan de zorg die voor u belangrijk is, en bij u past beter worden afgestemd. Dit voorkomt misverstanden over de gewenste zorgverlening bij het sterven. Het geeft rust als u weet dat uw arts uw wensen en grenzen kent. Door niet met uw dokter hierover te praten loopt u het risico dat het laatste stuk van uw leven er anders uitziet dan u eigenlijk gewild had. Belangrijk is, dat als u er behoefte aan heeft of als er een aanleiding voor is tijdig in gesprek te gaan. Het kan immers ook ineens te laat zijn om te laten weten wat u wel en niet wilt.
Ook werd duidelijkheid geschapen over het verschil tussen het levenstestament en een wilsverklaring. Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen zoals op het gebied van persoonlijke verzorging, medische beslissingen of het beheer van uw financiën. In een wilsverklaring geeft u aan dat u een behandeling niet wilt of juist wel wilt. Uitzondering hierop is medisch zinloos handelen en euthanasie omdat de behandelend arts nooit verplicht kan worden om dit te doen.
Vervolgens werd aandacht besteed aan het onderwerp reanimatie en de slagingskans hiervan. Ook werd de palliatieve zorg uitvoerig toegelicht. Het gaat hierbij om alle zorg die gericht is om klachten te verlichten wanneer genezing niet meer mogelijk is. Vervolgens werd het onderwerp palliatieve sedatie toegelicht. Het betreft een medische beslissing door de arts, in overleg met de patiënt. Een misverstand hierover is dat iemand niet overlijdt door de sedatie. Het is een natuurlijk overlijden, als gevolg van de ziekte, zonder pijn, benauwdheid of andere klachten.
Tot slot werd aandacht besteed aan het onderwerp euthanasie en de hierbij behorende voorwaarden en te volgen procedure zoals zorgvuldigheidseisen, euthanasieverklaring, scan-arts, forensisch arts en toetsingscommissie.
Al met al een zeer boeiende en leerzame presentatie met veel interactie vanuit de deelnemers.
Ga terug


Cookies | Privacy Statement© 2020 KBO Maasbree. Website door: Jeroen Rood